HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH

 
Nuôi rong sụn: Thả 10 triệu xuống biển,
sau 4 tháng có 4 chục triệu
 

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm