HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH

Nơi song táng Vũ Hồn và phu nhân
 
Nhờ tìm được thế đất “long hổ cùng chầu” an táng tổ tiên,
dòng họ Vũ Mộ Trạch nổi danh nhờ khoa bảng
 
        Trong lịch sử khoa bảng Việt Nam, có những dòng họ nổi tiếng bởi nhiều người đậu tiến sĩ, trong đó phải kể đến dòng họ Vũ ở Mộ Trạch, Hải Dương, với nhiều người trong họ cùng đỗ đạt và làm quan trong Triều.
 
Nguồn gốc họ Vũ làng Mộ Trạch
          Truyền thống khoa bảng của dòng họ Vũ bắt đầu từ đời ông Vũ Hồn. Theo bản Ngọc Phả ở Miếu thờ cụ tổ Vũ Hồn làng Mộ Trạch thì vào thời nhà Đường ở phủ Thường Châu (Trung Quốc) có một người được trao y bát nối nghiệp nhà là Vũ Công Huy, là người hiển đạt, làm quan cho Triều đình.
          Có lần ông Vũ Công Huy đến An Nam vãn cảnh, khi đến trang Mạn Nhuế, thuộc huyện Thanh Lâm, trấn Hải Dương, thì thấy một khu đất có địa thế phong thủy rất tốt, sơn thủy bao quanh, long hổ cùng chầu. Ông Vũ Công Huy liền về nhà mang hài cốt tổ tiên đến chôn vào khu đất ấy tại xứ Đống Già (tức Đống Rờm).
          Thuở ấy ở trang Mạn Nhuế có người con gái vừa tròn 18 là Nguyễn Thị Đức, tính tình đoan trang. Vũ Công Huy thầm nghĩ rằng: Phúc địa sinh phúc nhân quả là không sai. Ông bèn mượn hồng điệp tìm mai mối cầu hôn. Hai người kết tóc se tơ thành vợ chồng và từ đó ông Vũ Công Huy ở nơi quê nhà của vợ.
          Sau khi kết hôn hơn một năm, một lần Nguyễn Thị Đức nằm mộng thấy một Thần nhân đem đến quả đào tiên cho nuốt lấy. Tỉnh dậy bà kể lại với chồng, ông cho đó là điềm lành. Khi hai vợ chồng về bắc quốc thì phát hiện bà đã mang thai.
Ngày bà Nguyễn Thị Đức sinh con, có đám mây vàng hình tròn như chiếc tán che phủ trước sân, rủ xuống tới đất.
         Cũng theo ghi chép từ cuốn Ngọc Phả thì đứa trẻ sinh ra có “thiên tư tuấn tú, khí chất hiên ngang, mày vua Nghiêu, mắt vua Thuấn, lưng vua Vũ, vai vua Thang, dáng vẻ thật lạ thường. Ông bèn đặt tên cho con là Hồn. Bảy tuồi Hồn đi học; sách vở xem qua một lượt là nhớ hết. Mười hai tuổi đã tinh thông văn chương, qua cửa Trình, Chu, học lực vượt hơn họ Âu (Âu Dương Tu), họ Tô (Tô Đông Pha), thi tài cùng ông Lý (Lý Bạch), ông Đỗ (Đỗ Phủ). Lại còn dốc chí cung tên hay đọc binh thư, tinh thông văn võ, rõ là bậc anh tài.”
          Năm 16 tuổi Vũ Hồn dự khoa thi, vào đến tận thi Đình. Vua Đường xét Vũ Hồn là bậc kỳ tài, học vấn tinh thâm, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, phong cho làm chức quan Lễ bộ tả thị lang.
          Vũ Hồn trở về vinh quy bái tổ, rồi quay lại Triều đình làm quan, sau 2 năm được thăng lên làm Đô đài Ngự sử. Năm 825 Vũ Hồn nhận mệnh của vua Đường lấy tên là Hàn Thiều nhậm chức Thứ sử Giao Châu; năm 841 được phong làm An Nam Đô hộ Kinh lược sứ.
          Sau Vũ Hồn ghé đến trang Mạng Nhuế làm lễ bái yết mộ tổ, nhận thấy nơi đây “sơn thuỷ hữu tình, long trầu hổ ấp, nội sào ngoại sào, tả phù hữu bật, năm con ngựa chầu đằng trước, bảy ngôi sao chiếu đằng sau, thần đồng đứng hai bên, bảng bút bày sẵn, thật là nơi đất phát tổ Tiến sĩ. Ngài bàn vẽ thành địa đồ”.
          Sau đó Vũ Hồn xin vua cho từ quan rồi đón mẹ già về quê ở An Nam sinh sống. Là bậc kỳ tài về phong thủy, Vũ Hồn “cho thiết lập một lâu đài ở Thượng khu, trang Khả Mộ làm nơi phụng dưỡng mẹ già và khuyến bảo nhân dân chuyên làm điều lợi trừ việc hại. Dân điều có lễ nghĩa, nhà nhà giàu thịnh; đấy là công đức của ngài vậy. Dân đều chịu ơn đó và coi ngài như mặt trăng, mặt trời”.
           Sau khi Vũ Hồn mất, mộ được táng theo ngôi kim huyệt. Các con của Vũ Hồn một chi ở Mộ Trạch, một chi thì về Tàu, cả hai chi ấy khoa bảng đều hiển đạt cả.
 
                            
                                                                             Tượng cụ tổ Vũ Hồn ở làng Mộ Trạch.
        Theo “Công dư tiệp ký”, đời vua Lê Hy Tông, Thượng thư Hoàng Công Bao đi sứ nhà Thanh, có một ông già họ Vũ đón đường hỏi thăm về con cháu Vũ Hồn ở nước Nam. Khi được biết ở nước Nam con cháu Vũ Hồn đều hanh thông con đường khoa bảng, nhiều người đỗ đạt làm quan to, ông cụ vui lắm liền nói rằng: “Họ Vũ tôi ở Thiên triều đời nào cũng có người đỗ đạt, mà hiện nay đang được thịnh vượng”.
        Trong sách “Họ Vũ – Võ, tổ tiên, hậu duệ” thống kê lịch sử khoa bảng từ năm 1075 – 1919 có ít nhất 126 người họ Vũ đỗ tiến sĩ, trong đó có 26 người ở Mộ Trạch. Trong đó có thể kể đến như Thượng thư đến 5 bộ là Vũ Hữu, Tể tướng Vũ Duy Chí.
 
Thượng thư 5 bộ Vũ Hữu
          Vũ Hữu được biết đến là người sống có đạo nghĩa, lễ phép. Ông thi đỗ Hoàng Giáp vào năm 1463 thời vua Lê Thánh Tông, năm ấy ông 20 tuổi. Được nhiệm làm quan ông đã lập kỷ lục khi làm Thượng thư đến 5 bộ.
          Vũ Hữu được biết đến là người rất giỏi toán, ông đã lập ra phép “đại thành toán pháp” nhằm giúp người dân đo đạc ruộng đất, nhà cửa.
 
                      
                                                            Vũ Hữu hướng dẫn người dân cách đo đất. 
 
          Có chuyện kể rằng, năm ấy cửa Đoan Môn, Đại Hưng và Đông Hoa được xây từ thời nhà Lý lâu ngày nên bị đổ. Vua Lê Thánh Tông sai sửa lại, bèn cho gọi Vũ Hữu đến mà nói rằng: “Trẫm nghe nói ngươi giỏi tính. Nay trẫm cho trùng tu các cửa thành, vậy ngươi thử tính xem phải dùng hết bao nhiêu gạch đá”.
          Sau khi đo đạc và tính toán ông tâu lên Vua số gạch đá cần để xây dựng, Vua cho lấy đúng số gạch ấy cho thợ xây dựng thì vừa đủ, không sai chút nào. Sự việc này khiến nhà Vua phải khen Vũ Hữu đúng là bậc thần toán, rồi sai tặng ông 100 mẫu ruộng tốt.
 
Tể tướng Vũ Duy Chí
          Mẹ của Vũ Duy Chí được biết đến là một người rất nhân đức, không chỉ sẵn lòng giúp đỡ mọi người, mà nhặt được của bao giờ cũng tìm trả, nên được nhiều người biết đến. Sau bà nằm ngủ mơ thấy mình ôm lấy đám mây ngũ sắc, rồi dần sinh được 5 người con, cả 5 người đều thành danh.
         Con cả là Tự Khoái làm đến Tả thị lang thời chúa Trịnh Tạc, con thứ hai là Bạt Tụy đỗ Hoàng giáp làm quan đến Tự khanh, con thứ ba là Duy Chí làm Tể tướng, con thứ tư là Phương Đại làm quan đến Thượng thư, con thứ năm là Cầu Hối thi đỗ Tiến sĩ được bổ  nhiệm làm quan.
         Khi chúa Trịnh Tạc lên ngôi phải lo đối phó với chúa Nguyễn ở phương Nam, nhà Mạc ở phương Bắc. Vũ Duy Chí phò tá Chúa lập nhiều công lao, được Chúa tin cậy.
         Vào dịp Tết Nguyên Đán năm nọ, chúa Trịnh truyền cho các quan văn võ sau khi chầu vua Lê xong phải để nguyên y phục sang chầu ở phủa Chúa. Vũ Duy Chí liền tâu rằng:“Nhà chúa xưa nay vẫn một niềm tôn phù hoàng gia. Vậy lễ ngày hôm nay chỉ nên mặc áo thanh cát, không nên vội dùng triều phục, sợ trái chế độ cũ.”
          Ý kiến “phù Lê” rõ ràng của ông khiến nhà Chúa phải thu hồi lại quy định này. Nếu không phải ông mà là một người khác tấu với Chúa lời này thì có thể đã bị rơi đầu rồi.
          Khi ông về hưu, chúa Trịnh Tạc làm đôi câu đối lên cờ tặng ông:
Nhất đại tông thần Tiêu tướng quốc,
Lưỡng triều nguyên lão Triệu Hàn vương.
         Ý ví ông như các bậc trọng thần như Tiêu Hà phò Hán cao tổ Lưu Bang, như Triệu Phổ thời Tống Thái Tổ.
         Ông mất năm 1678 thọ 75 tuổi, được truy tặng là Thái phó.
         Nói về họ Vũ làng Mộ Trạch, cuốn “Đăng khoa lục sưu giảng” mô tả rằng:
        “Họ Vũ làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương. Khoa giáp rất thịnh, thường mỗi khoa hai ba người đỗ cùng khóa, anh em chú cháu làm quan đầy triều. Thời bấy giờ các quan triều nói đùa rằng: các ông họ Vũ bàn việc họ, việc làng tại triều đình à?”
                                                                                                                                                   Trần Hưng

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

 

.Mạnh mẽ hơn cả TT Trump, ông Pence  .Sau trí tuệ là phẩm chất kiên cường,   .Chuyện các startup: Chỉ có ý tưởng 

    quả quyết:  Không dừng đánh thuế         ý chí bất khuất:  Những điều làm      tiếp thị là chưa đủ. Bạn cần một ban 

      cho tới khi Trung Quốc cúi đầu              nên một…Do Thái như ta đã biết          điều hành hoạt động thật xuất sắc

        NO PHOTO                        NO PHOTO                      NO PHOTO

 

Hôm qua, tại hội nghị APEC ở Papua New Guinea, Phó Tổng   Là một dân tộc sinh tồn trong khó khăn, gian khổ, ngoài trí        Chính vì điều hành hoạt động là rất quan trọng nên có

thống Mỹ Mike Pence đã mạnh mẽ tuyên bố rằng nước Mỹ       tuệ cao siêu giúp người Do Thái giành được vị trí và điều          những sai lầm lớn mà bất cứ startup và doanh nghiệp nào

sẽ không lùi bước trong tranh chấp thương mại với Trung          kiệnsống nhất định, nguyên nhân để họ có thể tồn tại đến        cũng nên tránh mắc phải. Dưới đây là 4 sai lầm lớn trong

Quốc và có thể tăng hơn gấp đôi thuế quan, nếu Bắc ...            hôm nay là bởi phẩm chất kiên cường, ý chí bất khuất.              điều hành các startup cần biết để tránh

 

. Thành công đến từ triết lý kinh doanh    . Bạn cần biết để…né:  Những bước    . Doanh nghiệp Trung Quốc trong 

khác người:  Câu chuyện của người        đi sai lầm khiến họ đã phải nuối tiếc.        mắt người Nhật:  Thấy người 

       sáng lập hãng xe hơi Ford                                                                                                     để ngẫm đến ta

       NO PHOTO                      NO PHOTO                       NO PHOTO

 

 Henry Ford là người sáng lập hãng xe hơi Ford nổi tiếng toàn      Họ, những người đi trước, những người đã ít nhất một      Các doanh nghiệp sản xuất là niềm tự hào của người Trung

cầu. Từ một người được xem là có tính tình lập dị, gàn dở và        lầnngậm ngùi nuối tiếc khi phải trả giá cho những sai        Quốc, vậy người Nhật nghĩ gì về họ? Bài viết đăng trên “Cửa 

chẳng biết gì về ô tô, Henry Ford đã trở thành người đàn               lầm nông nổi của mình. May mắ thay, họ cảnh báo           sổ  Nhật Bản/Hiệp hội thương mại vi mô Nhật Bản” của tác

ông được người đời ngưỡng mộ và tôn kính.                                   người khác  nên tránh xa những "vết xe đổ" này.                giả Vương Vĩnh sẽ cho bạn biết suy nghĩ của ông.

 

* Có thể bạn đã bỏ lỡ 

 

. Thời cổ đại, các mỹ nhân làm đẹp thế nào  khiến vua chúa ngẩn ngơ?   . Đọc lại Binh pháp Tôn Tử  để hiểu thêm 2 chữ “đợi chờ” của bậc thánh nhân.

. Cổ nhân bảo: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”  - Những               . "Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng tại sao vẫn không có gì?

                                                      lời  này có thực sự đúng không?                                                                                                Tôi phải làm sao?"... 

. Nếu một mai sắp rời khỏi thế gian này,  bạn sẽ hối tiếc điều gì?        . “Tôi tử tế”: Lần đầu tiên  bạn làm một việc tử tế là khi nào? 

. Nhà kinh tế học người Rumani và câu chuyện  về một con                    . Khi bạn nghèo, hãy tiêu tiền cho người khác,  đừng tính toán nhiều, nhé ..

                                                   người thích trúng số là…trúng                   .Có lẽ bạn nên biết:  8 kiểu phúc tướng của người phụ nữ 

. Kẻ vô thần bệnh hoạn Hitler và lời giải cho câu hỏi:  Vì sao hắn             . Kẻ vô thần bệnh hoạn Hitler và lời giải cho câu hỏi: Vì sao hắn muốn

                                                  muốn xóa sổ “chủng tộc Do Thái”?                                                                                      xóa sổ “chủng tộc Do Thái”? (P2)

 .Câu chuyện truyền kỳ về cuộc đời cụ Tả Ao, nhà phong thủy          . Cuộc đời Vua Mèo và câu chuyện truyền kỳ về khu dinh thự trên 

                                                                      lừng danh đất Việt                                                                                            mảnh đất mu rùa ở Đồng Văn

. Không phải ở sắc đẹp mà là khí chất, hương vị.  Vậy, “hương vị”            .Không thua kém loài người, chim ưng có thể thọ đến 70 tuổi.  

                                                 gì làm nên một “người đẹp”?                                                          Nếu biết thêm vì sao, có lẽ bạn phải lặng im…xấu hổ

.Cho những ai đang chênh vênh trước cuộc đời:  Chúng ta tạo                .“Cuộc đời của cây tre” và câu chuyện của Jobs:  Những bài học đáng

                                nên số mệnh hay là nạn nhân của số mệnh?                                                                                                  suy ngẫm về thành công

.“Ám ảnh sai lầm” –  Một sai lầm của mọi đời người                              . Muốn làm giàu cần biết thêm:  5 điều không phải trường kinh tế nào...

 . NGƯỜI GIÀU - HỌ ĐÃ LÀM GÌ?                                                               .Giải oan cho Mạc Đăng Dung:  Một góc nhìn khác về triều đại nhà Mạc.

.Nếu một ngày bỗng khó khăn chồng chất,  mong bạn hãy đọc            Nếu là 1 trong số 8 kiểu người dưới đây,  có lẽ bạn nên làm mới

                                                                       2 mẫu chuyện này rồi…tùy bạn.                                                                                         bản thân càng sớm càng tốt!

. Mong muốn cuối đời của Thành Cát Tư Hãn  và cuộc gặp đáng          .Bốn câu chuyện, những góc nhìn.  Để có thể vững vàng bước tiếp,

                               giá ngàn vàng với Trường Xuân Chân Nhân                                                                                            bạn không nên bỏ qua

.Người Mỹ giàu lên nhờ Giấc mơ Mỹ. Còn VN có thể giàu không....   .Bốn câu chuyện dạy con  dành cho những bậc làm cha, làm mẹ     

. Câu chuyện của lão ăn mày dưới đây,  một là ăn mày, hai là…          . Và bạn hỡi, đừng bao giờ  để cuộc đời mình phải nói… “giá như”    

                                                      dân sales, không thể không đọc            .Vì sao người Do Thái luôn thành công? 

. Nhớ anh em Lưu –Quan –Trương, bàn về  5 bài học kinh doanh           .Vì sao người Do Thái không tin  "không ai giàu ba họ"?  

                                                   sâu sắc từ Tam Quốc Diễn Nghĩa            . Phong thủy - Đâu phải cần đến những ông thầy

 . Thời - Chữ quan trọng nhất trong Kinh Dịch.  Hiểu được sẽ .....             . Quý nhân, bạn là ai?  Và trong cuộc đời này, ai là   quý nhân của bạn?   

. Những lời chúc chấn động và dị thường  của Chánh án                  . Đừng tin họ                                                                             

                       Tòa án Tối cao Mỹ khiến cả thế giới sửng sốt               . Ông vua giải trí Walt Disney  và 7 bài học cuộc sống vô cùng quý giá

  . Bạn có muốn bán được nhiều hàng hóa hơn không?         . Vì sao chúng ta thất bại?

 . Nỗi sợ thất bại - Một sai  lầm của con người                       .Giai thoại về ngôi mộ nhà họ “Ngô Đình” tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

. Bị thầy đuổi học vì “thiểu năng trí tuệ”, người mẹ đã biến          . Một góc nhìn, những câu hỏi, bạn sẽ thấy mình… đổi khác     

                                          cậu thành thiên tài vĩ đại nhất thế kỷ            . Lời khuyên của một người giàu 

Làm gì & vốn đâu - Hai câu hỏi của mọi đời người?           . Biến tấu để.... khác và ... bạn có thị trường 

  . 6 bài học "đắt giá đến ngàn đời" từ Thành Cát Tư  Hãn  cho                . Sự khác biệt giữa kẻ bình thường và người xuất chúng,  

                                                        những ai muốn làm sếp                                                                & chuyện phú ông chọn người thừa kế