HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH

Một góc nhìn từ…Thiên tượng góp phần lý giải
vì sao đại quân Mông Cổ thất bại ở phương Nam
 
              (1.12.2018) Khi nhà Tống đang ngắc ngoải trước đại quân Mông Cổ thì thiên tượng cho thấy sao sáng hội tụ ở phương Nam, báo hiệu Thánh nhân xuất sinh. Chuyện này được ghi chép trong “Đông A di sự”, một cuốn sách cổ của chính người trong dòng tộc nhà Trần ghi chép lại
 
                          
                           Quan Tượng Đài ở Huế được xây dựng vào thời vua Minh Mạng. Người xưa sử dụng thiên văn
                                                   để xem xét thiên mệnh, minh tỏ thiên ý, biết việc nhân gian.
Năm 1257 vào dịp tết Nguyên Đán tại triều đình nhà Tống, rất nhiều đại thần có mặt chúc Tết Hoàng Đế. Trong số các đại thần có Hoàng Bính vốn là một vị quan đậu tiến sĩ thông tỏ thiên văn, tử vi và tướng pháp.
Sau khi chúc tết Hoàng Đế xong, Hoàng Bính liền ghé đến tòa Khâm Thiên Giám thăm bạn bè của mình, là những người giỏi tử vi. Họ cùng bàn luận tử vi của các thân vương, đại thần trong triều đình. Rồi cùng thấy một điều đặc biệt, đó là những người sẽ mất trước năm Kỷ Mão 1279 thì bình thường; nhưng nhiều người đều mất trong năm 1279, lại mất cùng một thời điểm và rất thê thảm.
 
Hoàng Bính xem kỹ tử vi của Hoàng Đế cùng chư Vương, Thái tử, Tam công, Cửu khanh, thì thấy vận cùng cả rồi. Từ đó Hoàng Bính đoán rằng nhà Tống có lẽ sẽ bị diệt vào năm 1279. Đêm hôm đó ông lên đài thiên văn quan sát thì thấy sát khí trùm lên các vùng thuộc đất Tống; quỷ tinh chiếu xuống vùng Mông Cổ, mạnh bất khả đương.
Trở về nhà, Hoàng Bính lo lắng không yên, thường quan sát thiên văn. Một lần ông nhìn về phương Nam thấy sao tử vi (ứng vào vua) sáng chói, các quần tinh xung quanh sáng rực rỡ, thịnh đến hơn trăm năm. Từ đó ông cho rằng Mông Cổ sẽ diệt nhà Tống, nhưng đến phương Nam sẽ bị chặn lại.
 
                        
                                                   Quan Tượng Đài thời vua Minh Mạng được phục dựng ở Huế.
Thế là ngay trong năm 1257, Hoàng Bính đưa toàn bộ gia tộc khoảng 3.000 người xuống phía Nam đến nương thân ở Đại Việt. Thế nhưng nhà Trần lúc đó lo ngại nếu để Hoàng Bính ở lại thì có thể gây hiềm khích với nhà Tống. “Đông A di sự” có chép về cuộc đối thoại của vua Trần Thái Tông và Hoàng Bính như sau:
 
Vua Trần Thái Tông hỏi: “Khanh từng đỗ đệ nhị giáp Tiến sĩ, đã lĩnh chức Thị độc học sĩ triều Tống. Gần đây được ưu ái ban cho lĩnh An phủ sứ châu Tư minh. Thực là hồng ân bao la. Thế sao khanh lại chạy sang xứ thấp nhiệt của quả nhân, xin kiều ngụ?”.
Hoàng Bính đáp rằng: “Khắp gầm trời này, đâu cũng là thiên hạ cả. Đức Khổng tử không hề phân biệt cương giới. Thế thì kẻ vô tài, bất đức như hạ thần đâu dám nghĩ đến Đại Việt, Đại Tống khác nhau? Bảo Hựu hoàng đế Đại Tống trọng đãi thần, thần thực thâm cảm, nguyện kết cỏ ngậm vành. Nhưng, thiên mệnh đã an bài, toàn thể Trung-quốc phải chịu mấy trăm năm dưới ách ác quỷ; khí số nhà Đại-Tống đã hết rồi. Vì vậy, thần mới quan sát thiên văn, tìm nơi mà ác quỷ không thể tác họa, lại có thánh hiền giáng sinh mà ẩn thân.”
 
Rồi ông chỉ lên trời: “Trời Nam là nơi con cháu Viêm đế trị vì, linh khí ngùn ngụt, thánh nhân giáng trần, cầm gươm đuổi ác quỷ, đó là nơi có thể an thân. Vì vậy thần mới đem tông tộc sang xin bệ hạ cho núp bóng hoàng long”.
Cuối cùng, nhờ có sự giúp sức của cô con gái út là Hoàng Chu Linh, sau này chính là Huệ Túc Phu Nhân mà Hoàng Bính được triều đình nhà Trần cho phép nương tựa.
Cần nói thêm, Hoàng Bính cho rằng phương Nam sao tử vi (ứng vào vua) sáng chói, các quần tinh xung quanh sáng rực rỡ; trời Nam linh khí ngùn ngụt, thánh nhân giáng trần, cầm gươm đuổi ác quỷ. Điều này chính là ứng với những chuyện kỳ lạ về việc giáng sinh của những anh hùng nhà Trần có công lớn 3 lần đánh đuổi quân Mông Cổ, trong đó phải kể đến Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật.
 
Sự giáng sinh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
Tương truyền mẹ của Trần Quốc Tuấn nằm mơ thấy có một vị thiên thần tinh vàng tướng ngọc, tự xưng là Thanh Tiên Đồng Tử sẽ xuống đầu thai, lúc ông vừa được sinh ra có hào quang tỏa sáng rực cả nhà, mùi hương thơm ngào ngạt.
 
                         
                                                                    Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
Thấy con mình khôi ngô tuấn tú bà liền đặt tên cho con mình là Trần Quốc Tuấn. Lớn lên chính Trần Quốc Tuấn là người chỉ huy quân Đại Việt 3 lần đánh bại quân Mông Cổ, danh tiếng lừng lẫy khắp thế giới
Trong Đông A Di Sự của Trần Nguyên Đán có chép rằng khi thấy vua Trần e ngại trao binh quyền cho Trần Quốc Tuấn, bản thân Huệ Túc Phu Nhân có xem lá số tử vi của Trần Quốc Tuấn và bàn với vua như sau:
Tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, cung mệnh lại nằm ở Hợi cũng là hành thủy, nơi lập mệnh là nơi chỗ đứng con người, cùng là hành thủy nên cuộc đời lúc nào cũng được thuận lợi.
Cục là bước đi dài ngắn khác nhau, lá số này thuộc kim cục, mà kim sinh thủy, nên cục sinh mệnh lại đồng thời cũng sinh ra hành của cung mệnh, thì từ bản chất, tới chỗ đứng, được bước đi sinh ra. Như vậy không bao giờ thất bại, cũng không bao giờ chết bất đắc kỳ tử. Nếu trao bình quyền cho người này thì chỉ có thắng hoặc hòa chứ không bao giờ bại.
 
Tử vi, Thất sát thủ mệnh, được Hóa quyền, Văn khúc, Trường sinh phù tá thì đây là số của một bậc tể thần, làm lên sự nghiệp vang lừng khắp hoàn vũ, muôn dân trông chờ, nghìn vạn năm sau còn tôn kính. Nói khác đi, mệnh của vương là mệnh của bậc thánh nhân. Như vậy thì bệ hạ còn trì nghi gì nữa mà không ban chỉ trao quyền Tiết chế cho vương, để vương kịp thời chuẩn bị phá giặc.
Vậy nên mệnh của Hưng Đạo Vương chính là mệnh của bậc Thánh nhân bất bại.
 
Sự giáng sinh của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật
 
                        
                                                                           Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật
Vào năm Kỷ Hợi (1239), vua Trần Thái Tông đi tuần du qua phủ Thiên Trường, xa giá dừng lại nghỉ ở làng Miêu. Nghe tin Vua đến, dân chúng nơi đây liền đến cùng với lễ vật để tỏ lòng thành kính.
Khi nhà Vua hỏi chuyện thì lạ thay, người trả lời không phải là các bô lão hay chức dịch trong làng mà là cô gái trẻ tên Vũ Thị Vượng. Đây là cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết, chuyên nghề canh cửi, ruộng đồng. Thấy cô gái đối đáp thông mình lại có hiểu biết, Vua liền đón về cung lập làm Phi gọi là Vũ Phi.
 
Thế nhưng nhập cung đã 10 năm nhưng Vũ Phi vẫn chưa có con, vì thế liền xin Vua cho làm lễ cúng bách Thần để cầu tự, Vua liền đồng ý ngay.
Lễ cầu tự diễn ra 21 ngày, sau đấy một đêm Vũ Phi nằm mộng thấy ngôi sao lớn từ trên không rơi xuống giường nằm của mình, từ đấy bà có mang. Đến giờ Ngọ ngày mồng 10 tháng 4 năm Ất Mão (1255), Vũ Phi sinh một hoàng tử, dung mạo khác thường, đặt tên là Trần Nhật Duật.
 
Về chuyện này Đại Việt sử ký toàn thư có ghi chép như sau:
Đạo sĩ cung Thái Thanh tên là Thậm cầu tự cho vua. Đọc sớ xong tâu với vua: “Thượng đế đã y lời sớ tấu, sắp sai Chiêu Văn đồng tử giáng sinh, ở trần thế bốn kỷ”. Thế rồi hậu cung có mang. Sau quả nhiên sinh con trai, hai cánh tay có chữ “Chiêu Văn đồng tử”, nét chữ rất rõ, vì thế đặt hiệu là Chiêu Văn (tức là Nhật Duật). Lớn lên, nét chữ mới mất đi.
 
Biết con mình không giống như những đứa trẻ khác, Vũ Phi hết lòng dạy bảo con từ nhỏ. Trần Nhật Duật vốn hiếu học, lại có trí nhớ tuyệt vời, lớn lên hiểu biết rộng, lại có thể thông thạo tiếng dân tộc khác cũng như tiếng các nước lân bang.
Trần Nhật Duật góp công lớn trong cuộc chiến chống quân Mông cổ lần thứ 2 (năm 1285) và lần thứ 3 (1288 – 1289). Khi về già ông muốn khi mất được chôn gần mộ mẹ ở quê ngoại. Năm 1330 ông mất, linh cữu được chôn ở mảnh đất “song ngư” gần mộ mẹ. Tại đền thờ hai mẹ con còn có bức đại tự nhắc đến sự huyền ảo khi bà Vũ phi hạ sinh Trần Nhật Duật: “Thiên giáng phúc tinh” (Sao phúc từ trên trời xuống).
                                                                                                                                           Trần Hưng - Ảnh internet

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

 

. Quản trị đa văn hóa, để công ty của      . Nếu Mỹ tiếp tục tấn công Huawei,       . Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông 

   bạn có thể thu hút được nhân tài                  những điều gì sẽ xẩy ra?                     vẫn rất mong manh, bất lợi cho

              mọi nơi, nếu muốn                                                                                                                các nước Asean

                     NO PHOTO                          NO PHOTO

Quản trị đa văn hóa là một trong những kỹ năng cần thiết để           Nếu Mỹ tiếp tục ngăn Huawei không sử dụng công             Khả năng ký kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong 

doanh nghiệp Việt không chỉ thu hút nhân tài nước ngoài mà          nghệ Mỹ,  giống như hãng đã từng làm với ZTE, chuỗi       thời  gian sớm có thể sẽ rất mong manh, theo một nhà

còn có thể tạo ra văn hóa làm việc dung hòa giữa các nhân            cung ứng toàn   cầu sẽ gián đoạn theo những cách              phân tích   từ  một cơ quan nghiên cứu của Mỹ cho biết 

sự đến từ nhiều quốc gia khác nhau.                                                     vô cùng khó dự đoán.                                                                    hôm thứ Sáu (7/12).

 

. “Tinh thần Mỹ” đó là gì? Và vì sao          . Kết quả chấn động từ một nghiên        . 4 câu hỏi khó của vị sư trụ trì và 

     nó giúp làm nên cường quốc                cứu khoa học :  Huyền thoại Adam            câu chuyện  bà lão đi rút tiền bị 

                 số 1 thế giới                                          và Eva trở thành sự thật!                     nữ  nhân viên ‘ác khẩu đuổi đi’

              NO PHOTO                       NO PHOTO                     

Người ta thường nói đến “tinh thần Mỹ”. Đó dường như là một           Cổ sinh học đã chứng minh rằng không có “người-vượn”.          Đừng coi thường bất kỳ một ai, một khách hàng nào hay

loại tư tưởng, tính cách, tác phong đặc thù khiến nước Mỹ trở           Hơn nữa, một công trình khoa học mới được công bố trên          một người bạn nào đó vì họ có thể ‘vĩ đại’ hơn những gì

nên đặc biệt và khác biệt với hầu hết các quốc gia khác trên              tạp chí “Tiến hoá Người” đã chỉ ra rằng người không                   bạn nghĩ. Vẻ bề ngoài không nói lên thực chất bên...

thế giới. Vậy “tinh  ...

 

* Có thể bạn đã bỏ lỡ 

 

. Sự tử tế đang ở đâu giữa nước Việt chúng ta,  qua lời kể của             . Vì sao tháp chuông nhà thờ trong  trường Đại học Luật 

                                                                   một người “ở bển” mới về?                                                                         TP. HCM không bị phá hủy ?

. Câu chuyện về một sĩ tử ăn may nhất lịch sử khoa                                   .Một trưa hè trong showroom xe hơi và bà mẹ xin nước: 

                                                   cử Việt:   Bỏ bài thi trắng vẫn đỗ tiến sĩ                                                                Hai câu chuyện dân sales “phải” đọc

 . Nếu một mai sắp rời khỏi thế gian này,  bạn sẽ hối tiếc điều gì?        .Hãy tìm cách chạm vào…tiền kiếp,  để con sư tử hùng mạnh trong bạn ....

. Thời cổ đại, các mỹ nhân làm đẹp thế nào  khiến vua chúa ngẩn ngơ?   . Đọc lại Binh pháp Tôn Tử  để hiểu thêm 2 chữ “đợi chờ” của bậc thánh nhân.

. Cổ nhân bảo: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”  - Những               . "Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng tại sao vẫn không có gì?

                                                      lời  này có thực sự đúng không?                                                                                                Tôi phải làm sao?"... 

. Nhà kinh tế học người Rumani và câu chuyện  về một con                    . Khi bạn nghèo, hãy tiêu tiền cho người khác,  đừng tính toán nhiều, nhé ..

                                                   người thích trúng số là…trúng                   .Có lẽ bạn nên biết:  8 kiểu phúc tướng của người phụ nữ 

. Kẻ vô thần bệnh hoạn Hitler và lời giải cho câu hỏi:  Vì sao hắn             . Kẻ vô thần bệnh hoạn Hitler và lời giải cho câu hỏi: Vì sao hắn muốn

                                                  muốn xóa sổ “chủng tộc Do Thái”?                                                                                      xóa sổ “chủng tộc Do Thái”? (P2)

 .Câu chuyện truyền kỳ về cuộc đời cụ Tả Ao, nhà phong thủy          . Cuộc đời Vua Mèo và câu chuyện truyền kỳ về khu dinh thự trên 

                                                                      lừng danh đất Việt                                                                                            mảnh đất mu rùa ở Đồng Văn

. Không phải ở sắc đẹp mà là khí chất, hương vị.  Vậy, “hương vị”            .Không thua kém loài người, chim ưng có thể thọ đến 70 tuổi.  

                                                 gì làm nên một “người đẹp”?                                                          Nếu biết thêm vì sao, có lẽ bạn phải lặng im…xấu hổ

.Cho những ai đang chênh vênh trước cuộc đời:  Chúng ta tạo                .“Cuộc đời của cây tre” và câu chuyện của Jobs:  Những bài học đáng

                                nên số mệnh hay là nạn nhân của số mệnh?                                                                                                  suy ngẫm về thành công

.“Ám ảnh sai lầm” –  Một sai lầm của mọi đời người                              . Muốn làm giàu cần biết thêm:  5 điều không phải trường kinh tế nào...

 . NGƯỜI GIÀU - HỌ ĐÃ LÀM GÌ?                                                               .Giải oan cho Mạc Đăng Dung:  Một góc nhìn khác về triều đại nhà Mạc.

.Nếu một ngày bỗng khó khăn chồng chất,  mong bạn hãy đọc            Nếu là 1 trong số 8 kiểu người dưới đây,  có lẽ bạn nên làm mới

                                                                       2 mẫu chuyện này rồi…tùy bạn.                                                                                      bản thân càng sớm càng tốt!

. Mong muốn cuối đời của Thành Cát Tư Hãn  và cuộc gặp đáng                  . 6 bài học "đắt giá đến ngàn đời" từ Thành Cát Tư  Hãn  cho 

                            giá ngàn vàng với Trường Xuân Chân Nhân                                                                                                 những ai muốn làm sếp  

. Câu chuyện của lão ăn mày dưới đây,  một là ăn mày, hai là…          . Và bạn hỡi, đừng bao giờ  để cuộc đời mình phải nói… “giá như”    

                                                      dân sales, không thể không đọc            .Vì sao người Do Thái luôn thành công? 

. Nhớ anh em Lưu –Quan –Trương, bàn về  5 bài học kinh doanh           .Vì sao người Do Thái không tin  "không ai giàu ba họ"?  

                                                   sâu sắc từ Tam Quốc Diễn Nghĩa            . Phong thủy - Đâu phải cần đến những ông thầy

 . Thời - Chữ quan trọng nhất trong Kinh Dịch.  Hiểu được sẽ .....             . Quý nhân, bạn là ai?  Và trong cuộc đời này, ai là   quý nhân của bạn?   

. Những lời chúc chấn động và dị thường  của Chánh án                  . Đừng tin họ                                                                             

                       Tòa án Tối cao Mỹ khiến cả thế giới sửng sốt               .Người Mỹ giàu lên nhờ Giấc mơ Mỹ. Còn VN có thể giàu không....  

  . Bạn có muốn bán được nhiều hàng hóa hơn không?         . Vì sao chúng ta thất bại?

 . Nỗi sợ thất bại - Một sai  lầm của con người                       .Giai thoại về ngôi mộ nhà họ “Ngô Đình” tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

. Bị thầy đuổi học vì “thiểu năng trí tuệ”, người mẹ đã biến          . Một góc nhìn, những câu hỏi, bạn sẽ thấy mình… đổi khác     

                                          cậu thành thiên tài vĩ đại nhất thế kỷ            . Lời khuyên của một người giàu 

Làm gì & vốn đâu - Hai câu hỏi của mọi đời người?           . Biến tấu để.... khác và ... bạn có thị trường