HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH

 
Ai cũng bảo phúc họa khó lường,
vậy đời người làm sao để tránh được tai họa?
 
         (30.1.2019) “Dịch Kinh” viết: Biết ngừng ở ngón chân thì không có lỗi, giữ bền được chính đạo thì có lợi.” Ý bảo là, trước khi bước chân cần phải khống chế được bản thân, thủ vững được chính đạo thì mới không đi sang đường tà, mới có thể miễn trừ được tai ương
 
Làm người phải thủ vững chính đạo
“Tượng Từ” tiến thêm một bước giải thích, nói: “Cấn kỳ chỉ, vị thất chính dã”, ý tứ là trước khi bước chân, không đánh mất chính đạo, không có lỗi lầm. Nói cách khác, mỗi người cần phải giữ vững chính đạo, chỉ có như vậy mới không bị tổn hại, miễn trừ được tai họa. “Chính đạo” là yếu tố xuyên suốt nội dung của Dịch Kinh.
 
Trong “Dịch Kinh” nhiều lần nhắc tới “trung” và “chính”. Vạn vật phải đạt được “trung chính” mới có thể tồn tại và phát triển. “Trung” được hiểu là không thiên lệch, không quá khích, đạt được độ vừa phải thích hợp, cũng là tư tưởng trung dung trong Nho gia.
 
“Chính” tức là đứng đắn, thỏa đáng, chính vị, yêu cầu mọi người phải chính trực, đứng đắn, ngay thẳng công bằng, có tinh thần trọng nghĩa, đừng vì lợi ích bản thân mà phá hư mối quan hệ với mọi người xung quanh.
 
Cụ thể, người làm quan phải lấy tu thân lập đức, thanh chính liêm khiết, công chính liêm minh, toàn tâm toàn ý làm việc vì dân chúng. Đối với người kinh doanh phải dựa theo quy tắc kinh doanh để làm việc, thành tín, giao dịch công bằng, hòa khí. Đối với người nghiên cứu không thể giả dối, giả danh, lấy thành quả của người khác làm thành quả của mình. Đối với người dân bình thường phải tuân thủ kỷ luật và pháp luật, cần cù thật thà, thành thực làm người. Đó gọi là chính đạo.
 
Một người chỉ có thủ vững chính đạo, mới có thể đi được cao và xa hơn mà không bị lên xuống bấp bênh. Một người nếu đi vào con đường không chính thì cho dù nhất thời được thuận lợi, thăng quan tiến chức, cuối cùng cũng rơi vào kết cục thân bại danh liệt, hối hận không kịp.
 
                      
                                            Một người chỉ có thủ vững chính đạo, mới có thể đi được cao và xa hơn
 
Kết cục của nịnh thần nhà Tây Hán
Trong lịch sử, từ Vua quan đại thần đến dân chúng có không ít người vì bất chính đã rơi vào cảnh “thân bại danh liệt”, là bài học cho người đời sau. Trong “Sử ký. Nịnh Hạt liệt truyện” có ghi chép về trường hợp của gian nịnh thần Đặng Thông như sau.
Tây Hán Văn Đế có ba sủng thần là Trệu Đồng, Bá Tử và Đặng Thông. Mặc dù Đặng Thông là người không có tài cán gì nhưng lại được sủng ái nhất. Mặc dù Đặng Thông có vẻ ngoài thanh tú nhưng xuất thân bần hàn, không đi học, lớn lên kiếm sống bằng nghề chèo thuyền đưa đò. Mỗi khi Đặng Thông chèo thuyền ra ngoài, thường cắm một lá cờ vàng ở mui thuyền vì thế mọi người mới gọi là “Hoàng đầu lang” (anh chàng đầu vàng).
 
Bởi vì Đặng Thông rất giỏi chèo thuyền nên mới được triệu vào cung làm thủy thủ cho ngự thuyền của Hán Văn Đế. Cho tới một đêm, Hán Văn Đế nằm mộng thấy mình đang lên trời nhưng dùng sức thế nào vẫn không thể tiếp cận được Nam Thiên Môn nên cuối cùng vẫn không thể vào được cửa trời. Đúng lúc đó có một người đầu quấn khăn vàng đứng sau lưng đẩy Hán Văn Đế, mới giúp ông lên được thiên giới. Hán Văn Đế quay đầu nhìn lại người đã đẩy mình, chỉ nhìn thấy quần áo người đó được buộc quấn lại phía sau lưng. Hán Văn Đế đang muốn gọi anh ta trở lại thì bị tiếng gà gáy đánh thức.
 
Ngày hôm sau, Hán Văn Đế đi chơi Tây Cung nhìn thấy một người thủy thủ trên thuyền ngự đầu quấn khăn vàng, đai áo được buộc ra phía sau lưng, giống hệt như người mà ông thấy trong giấc mộng hôm trước. Gọi tới hỏi mới biết người đó tên là Đặng Thông. Tưởng đó là Thiên ý, Hán Văn Đế đưa Đặng Thông về làm tùy tùng thân cận. Đi đâu Hán Văn Đế cũng gọi Đặng Thông đi theo, đêm còn cho ngủ chung giường. Đặng Thông quả thực là nằm mơ cũng không nghĩ đến có ngày trở thành vương hầu như vậy.
 
                                  
                                                                                   Hán Văn Đế
Đặng Thông không có tài năng gì nhưng lại rất khôn ngoan, nhạy bén. Trong cuộc sống hàng ngày. ông ta dùng toàn lời lẽ nịnh bợ, a dua đối với Hoàng đế. Đặng Thông được sủng ái tới mức, Hán Văn Đế vốn sống rất nghiêm cẩn và tiết kiệm, một cái áo bị rách cũng quyết không vứt đi thế nhưng đối với Đặng Thông, Hán Văn Đế lại đối xử vô cùng hào phóng. Hoàng đế ngoại lệ ban thưởng cho Đặng Thông hơn mười vạn tiền, còn trao cho chức quan lớn.
 
Một lần, Hán Văn Đế mời một tướng sĩ đến xem tướng cho Đặng Thông. Sau khi vị tướng sĩ này đến gặp Đặng Thông về nói với Hán Văn Đế rằng: “Đặng Thông sau này sẽ có kết cục thảm hại, bị lạnh bị đói mà chết”. Hán Văn Đế nghe xong không tin lời vị tướng sĩ này, nói: “Đường đường được Thiên tử sủng ái sao có thể chết đói được?”.
 
Vì thế, Hán Văn Đế lệnh lấy một núi đồng ở Nghiêm Đạo quận Thục ban thưởng cho Đặng Thông, còn cho phép ông ta tự mình đúc lấy tiền đồng để tiêu. Từ đó Đặng Thông trở nên phát tài, tiền đồng do ông ta tạo ra được tiêu khắp thiên hạ.
 
Sau đó, Hán Văn Đế đột nhiên bị bệnh, phát tác mụn nhọt, máu mủ chảy ra không ngừng, múi hôi khó chịu bốc lên nồng nặc. Đặng Thông lúc này vô cùng sốt ruột, thấy Hoàng đế sắp chết, trong lòng lo lắng: “Nếu Hoàng thượng chết, sau này ta phải sống ra sao?” Vì thế, ông ta cố lấy dũng khí ngày ngày vào cung, tự thân mình ngồi bên Hoàng đế hầu bệnh hỏi thuốc, vô cùng ân cần. Thậm chí để giảm đau đớn cho Hoàng thượng, Đặng Thông không quan tâm đến sự tanh hôi của máu mủ đã dùng miệng hút máu mủ ra ngoài. Sự ân cần của Đặng Thông khiến Hán Văn Đế vô cùng cảm động.
 
Có một ngày sau khi Đặng Thông hút xong máu mủ ở vết thương, Hán Văn Đế mới hỏi Đặng Thông rằng: “Thiên hạ ai là người yêu ta nhất?”
Đặng Thông khôn ngoan đáp rằng: “Hẳn là không có ai yêu bệ hạ bằng Thái tử được”.
Về sau, có lần Thái tử Lưu Khải, con của Hán Văn Đế vào thăm bệnh của cha. Hán Văn Đế nhớ lại lời của Đặng Thông nên muốn thử lòng hiếu thuận của con nên nhờ Lưu Khải hút mủ trong nhọt của mình. Thải tử vừa nhìn thấy máu mủ ở miệng nhọt, tanh hôi khó chịu thì rất ghê người, nhưng cũng đành miễn cưỡng hút cho Hoàng thượng. Về sau, thông qua thăm hỏi, Thái tử biết được nguyên do sự tình nên rất hận Đặng Thông.
 
                                   
                                                                             Hán Cảnh Đế
Mấy năm sau, Hán Văn Đế qua đời, Thái tử Lưu Khải lên ngôi, lấy hiệu là Hán Cảnh Đế. Hán Cảnh Đế bắt tay vào việc củng cố triều chính. Bấy giờ mọi người đã sớm thống hận gian nịnh thần Đặng Thông nên Hán Cảnh Đế phế ông ta làm thứ dân. Sau đó, Đặng Thông lại bị nhiều người tố tự đúc tiền nên bị tịch thu nhà cửa. Cuối cùng quả nhiên ông ta bị đói khát mà chết. Đặng Thông xuất phát từ may mắn, ngay từ đầu đã dựa vào quyền thế để thăng tiến, không đường đường chính chính làm người nên có kết cục ấy.
Từ xưa đến nay, nịnh thần hầu hết đều không có kết cục tốt đẹp. Bởi vì kiểu người này gần như không có tài đức gì, chỉ trông chờ vào lời nói đường mật, dùng thủ đoạn bất chính để đạt được thứ mình mong muốn. Cho nên, làm người phải dựa vào thực lực, đạo đức của bản thân, đi con đường ngay chính mới có được kết cục tốt đẹp. Giống như triết học gia Lục Cửu Uyên triều Nam Tống viết: “Người có thể không biết một chữ nhưng xác thực phải đường đường chính chính làm người”.
                                                                                                                                                       An Hòa

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

 

. Thường nghĩ khác phần đông còn lại,  . “Anh ngày sau phú quý không thể nói  . Hồ Con Rùa Sài Gòn:  Hơn trăm

     nhưng bạn có biết,  những người          hết,  chỉ tiếc…”: Chuyện những lời              năm vui buồn cùng thế sự

     thành công ấy, họ nghĩ gì không?             tiên tri về Đinh Tiên Hoàng

           NO PHOTO                          NO PHOTO                        NO PHOTO

 Những người cực thành công vẫn luôn nghĩ khác và hành            Vua Đinh Tiên Hoàng, người sáng lập triều đại nhà Đinh        Sài Gòn vốn đã ồn ào bởi là chốn đô hội phồn hoa, lại

động khác so với người bình thường. Tuy mỗi người có cách          ở ngôi 12 năm (từ đầu năm 968 đến cuối năm 979) thì           càng “ồn ào” hơn bởi lòng người, thế sự. Giữa những

nghĩ, cách làm khác nhau nhưng đây chính là những suy               bị sát hại, nguyên nhân cái chết được bàn cãi rất nhiều          ồn ào đó, cùng với Dinh Độc Lập, hồ Con Rùa là một

nghĩ chung - yếu tố định hình cho những việc làm của họ.             trong lịch sử. Đây là một trong những nghi án lớn nhất....          trong những nơi ẩn chứa trong mình những...

 

. Người Do Thái thông minh ai cũng biết,  .Ôm 100 ngàn đô la chờ người đánh     . Lúa tím gạo đen –Sự khởi đầu

  nhưng  cha mẹ họ đã làm gì để thúc             mất để trả lại,  cô gái nghèo đã             của dòng gạo thảo dược độc 

   đẩy sự thông minh vượt trội đó?                               thay đổi cuộc đời                                    đáo ở Vĩnh Long

      NO PHOTO                        NO PHOTO                        NO PHOTO

 Ai cũng biết người Mỹ đoạt giải Nobel nhiều nhất thế giới      “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất          Từ 1kg lúa giống thảo dược, hộ bà Lê Thị Nga đã nghiên 

nhưng ít ai biết được rằng, dù chỉ chiếm 2% dân số Mỹ           hương thơm. Người trong lòng có một đóa hồng,              cứu, tìm tòi, học hỏi nhân giống và sản xuất gạo thảo 

nhưng lại có đến 27% nhà khoa học của ...nước này               cuộc đời sẽ là một biển hoa”.                                                   dược theo  hướng hữu cơ với số lượng lớn mang lại thu

đoạt giải Nobel là người Do Thái. Dân tộc Do Thái ...                                                                                                                       nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm.

 

* Có thể bạn đã bỏ lỡ 

 

. Mua một được 4, bán một được ….độc quyền:  Tất cả chỉ có thể là E – PAY

. Alexander Đại đế và 3 di nguyện cuối đời:  Hơn 2300 năm                        .Ba thập kỷ bực bội và “chịu đựng đủ rồi”: Con đường  từ Donald 

                                                                              rồi vẫn còn nguyên giá trị.                                         Trump doanh nhân trở thành Trump tổng thống

 .Vì sao người Do Thái không tin  "không ai giàu ba họ"?       .Có một người đàn ông thuộc về một..thế giới khác ở Quảng Nam như thế(P7)  

. Giáng sinh, bàn chuyện niềm tin: Chúng ta được và mất gì  nếu tin          . Trong cõi u minh, có một đôi mắt  đang dõi theo từng ý từng 

                                                               hoặc không tin vào thần thánh?                                                                                              niệm của chúng ta

. Chúng ta đã sai rồi, hỡi người Việt mến yêu. Vẻ đẹp của người Việt         . Về cuộc "trốn chạy" của 152 đồng bào đến Đài Loan : Trăm đường 

                                                                  chúng ta đâu phải là như thế                                                                                    trốn chạy, chung một tủi hờn

. Sự tử tế đang ở đâu giữa nước Việt chúng ta,  qua lời kể của             . Vì sao tháp chuông nhà thờ trong  trường Đại học Luật 

                                                                   một người “ở bển” mới về?                                                                         TP. HCM không bị phá hủy ?

. Câu chuyện về một sĩ tử ăn may nhất lịch sử khoa                                        .Một trưa hè trong showroom xe hơi và bà mẹ xin nước: 

                                                   cử Việt:   Bỏ bài thi trắng vẫn đỗ tiến sĩ                                                                Hai câu chuyện dân sales “phải” đọc

 . Nếu một mai sắp rời khỏi thế gian này,  bạn sẽ hối tiếc điều gì?        .Hãy tìm cách chạm vào…tiền kiếp,  để con sư tử hùng mạnh trong bạn ....

. Thời cổ đại, các mỹ nhân làm đẹp thế nào  khiến vua chúa ngẩn ngơ?   . Đọc lại Binh pháp Tôn Tử  để hiểu thêm 2 chữ “đợi chờ” của bậc thánh nhân.

. Cổ nhân bảo: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”  - Những               . "Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng tại sao vẫn không có gì?

                                                      lời  này có thực sự đúng không?                                                                                                Tôi phải làm sao?"... 

. Nhà kinh tế học người Rumani và câu chuyện  về một con                    . Khi bạn nghèo, hãy tiêu tiền cho người khác,  đừng tính toán nhiều, nhé ..

                                                   người thích trúng số là…trúng                   .Có lẽ bạn nên biết:  8 kiểu phúc tướng của người phụ nữ 

. Kẻ vô thần bệnh hoạn Hitler và lời giải cho câu hỏi:  Vì sao hắn             . Kẻ vô thần bệnh hoạn Hitler và lời giải cho câu hỏi: Vì sao hắn muốn

                                                  muốn xóa sổ “chủng tộc Do Thái”?                                                                                      xóa sổ “chủng tộc Do Thái”? (P2)

 .Câu chuyện truyền kỳ về cuộc đời cụ Tả Ao, nhà phong thủy          . Cuộc đời Vua Mèo và câu chuyện truyền kỳ về khu dinh thự trên 

                                                                      lừng danh đất Việt                                                                                            mảnh đất mu rùa ở Đồng Văn

. Không phải ở sắc đẹp mà là khí chất, hương vị.  Vậy, “hương vị”            .Không thua kém loài người, chim ưng có thể thọ đến 70 tuổi.  

                                                 gì làm nên một “người đẹp”?                                                          Nếu biết thêm vì sao, có lẽ bạn phải lặng im…xấu hổ

 . NGƯỜI GIÀU - HỌ ĐÃ LÀM GÌ?                                                               .Giải oan cho Mạc Đăng Dung:  Một góc nhìn khác về triều đại nhà Mạc.

.Nếu một ngày bỗng khó khăn chồng chất,  mong bạn hãy đọc              . Đừng tin họ         

                                                                       2 mẫu chuyện này rồi…tùy bạn.             .Người Mỹ giàu lên nhờ Giấc mơ Mỹ. Còn VN có thể giàu không....

. Mong muốn cuối đời của Thành Cát Tư Hãn  và cuộc gặp đáng                  . 6 bài học "đắt giá đến ngàn đời" từ Thành Cát Tư  Hãn  cho 

                            giá ngàn vàng với Trường Xuân Chân Nhân                                                                                                 những ai muốn làm sếp  

. Câu chuyện của lão ăn mày dưới đây,  một là ăn mày, hai là…          . Và bạn hỡi, đừng bao giờ  để cuộc đời mình phải nói… “giá như”    

                                                      dân sales, không thể không đọc            .Vì sao người Do Thái luôn thành công? 

  . Phong thủy - Đâu phải cần đến những ông thầy                           . Quý nhân, bạn là ai?  Và trong cuộc đời này, ai là   quý nhân của bạn?   

. Bạn có muốn bán được nhiều hàng hóa hơn không?         . Vì sao chúng ta thất bại?

 . Nỗi sợ thất bại - Một sai  lầm của con người                       .Giai thoại về ngôi mộ nhà họ “Ngô Đình” tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

. Bị thầy đuổi học vì “thiểu năng trí tuệ”, người mẹ đã biến          . Một góc nhìn, những câu hỏi, bạn sẽ thấy mình… đổi khác     

                                          cậu thành thiên tài vĩ đại nhất thế kỷ            . Lời khuyên của một người giàu 

Làm gì & vốn đâu - Hai câu hỏi của mọi đời người?           . Biến tấu để.... khác và ... bạn có thị trường